ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: “Уикенд за двама в Cabo Villas“

ОРГАНИЗАТОР: ДЕЛКАБО ООД, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1528, район Искър, ул. „Поручик Неделчо Бончев №, данъчен номер: BG 204361740, Булстат: 204361740 Играта “Уикенд за двама в Cabo Villas‘‘ се организира и провежда от Cabo Villas, наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР. ОБЩИ УСЛОВИЯ 2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на […]

Read More…